ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

Fins and Paws LLC

75W Quartz Sleeve

75W Quartz Sleeve

ราคาปกติ $52.49 USD
ราคาปกติ $0.00 USD ราคาโปรโมชัน $52.49 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

If you're looking for a reliable and effective way to purify your water, a 75 watt Ultra Violet (UV) Purification Lamp is a great option. This type of lamp uses UV radiation to kill bacteria, viruses, and other microorganisms that may be present in your water supply. However, to ensure that the lamp works as effectively as possible, it's important to also use a Quartz Sleeve.

The Quartz Sleeve is a protective tube that surrounds the UV lamp. It is made from high-quality quartz material that is resistant to heat and UV radiation. The sleeve helps to prevent the lamp from coming into contact with any dirt or debris that may be in the water, which could reduce the lamp's effectiveness over time. Additionally, the sleeve helps to ensure that the UV radiation from the lamp is evenly distributed, which further increases its effectiveness.

The 75 watt Quartz Sleeve is specifically designed to fit a 75 watt UV Purification Lamp. It is easy to install and requires very little maintenance. By using a 75 watt Quartz Sleeve in conjunction with your UV Purification Lamp, you can be confident that your water is being purified to the highest possible standards. So if you're looking for a reliable and effective way to purify your water, consider investing in a 75 watt Quartz Sleeve for your 75 watt UV Purification Lamp.


NOTE: Items are not refundable
ดูรายละเอียดทั้งหมด